Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


TeplotaTeplotaKalibrácia meradiel teploty
Sklené teplomery, odporové snímače teploty, typ Pt100, termoelektrické snímače teploty, typ J, K, L, M, T, teplomery s analógovým a digitálnym výstupom.
Meranie povrchovej teploty termokamerou (-30 až 550 °C).
Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.NázovHodnota
Meradlá teplotyod -70 °C do +1200°C


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA