Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


VlhkosťVlhkosťKalibrácia meradiel vlhkosti
  • meradlá relatívnej vlhkosti vzduchu (psychometrické, kapacitné, vlasové, blanové a elektrické prevodníky relatívnej vlhkosti),
  • hygrografy a záznamníky relatívnej vlhkosti,
  • snímače relatívnej vlhkosti,
  • záznamníky teploty a vlhkosti.NázovHodnota
Vlhkosť6%r.v. ÷ 95%r.v.
Teplota-40°C ÷ 180°C


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA