Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


VlhkosťKalibrácia meradiel vlhkosti
  • meradlá relatívnej vlhkosti vzduchu (psychometrické, kapacitné, vlasové, blanové a elektrické prevodníky relatívnej vlhkosti),
  • hygrografy a záznamníky relatívnej vlhkosti,
  • snímače relatívnej vlhkosti,
  • záznamníky teploty a vlhkosti.


Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

NázovHodnota
Vlhkosť10%r.v. ÷ 95%r.v.
Teplota-40°C ÷ 180°C


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
Patrik PRÁZNOVSKÝ
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA