Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Mechanické kmitanie (Vibrácie)Kalibrácia meradiel mechanického kmitania, ako sú vibromery, senzory (snímače), kalibrátory mechanického kmitania.
Kalibrácie meradiel sa vykonáva porovnávacou metódou, porovnaním s pracovným etalónom laboratória.

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

Kalibráciu vykonáva akreditované metrologické laboratórium.


Prílohy

6-004_autorizacia_kl_stast.jpg autorizacia kl stast.jpg [2,45 MB]


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Ing. Dušan LETKO
Pracovník laboratória
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA