Kontakt

Kontaktný formulár


Overovací kód

Vaša správa

    * povinný údaj


Zoznam kontaktov


OBCHODNÉ ODDELENIE - PRVÝ KONTAKT
VEDENIE
Ing. Jaroslav CRKOŇ
Generálny riaditeľ
Eva MATIOVÁ
Vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa
ÚSEK CERTIFIKÁCIÍ, INŠPEKCIÍ A ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Ing. Igor KURUC, CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
ÚSEK SKÚŠOBNÍCTVA
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne TSÚ
OBCHODNÉ ODDELENIE - CENOVÉ PONUKY
Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia
Bc. Ivan SIKOMAS
Pracovník obchodného oddelenia
Ing. Katarína BEHULOVÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia
Monika ŠIŠOVSKÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia
Ing. Zuzana STREČANSKÁ
Pracovníčka obchodného oddelenia - recepcia
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTIFIKUJÚCI VÝROBKY COCV
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV
Zuzana VAVROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV
CERTITECH - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci CERTITECH
Ing. Jaroslav KMENT
Pracovník CERTITECH
CERTICOS - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB
Dana PRÁŠKOVÁ
Pracovníčka CERTICOS
INŠPEKČNÝ ORGÁN A OPO
Ing. Jaroslav ŠRÁMEK
Vedúci inšpekčného orgánu, OPO a CERTICOS
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Peter PAGÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Marián KOVÁČ ml.
Pracovník inšpekčného orgánu
Marián KNAPEC
Pracovník inšpekčného orgánu
Ing. Pavol BALEK
Pracovník inšpekčného orgánu
Michal MIŠÁR
Pracovník inšpekčného orgánu
Andrea HUDECOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
Monika KOPAČKOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
Ivoš KOČKA
Pracovník inšpekčného orgánu
Ing. Anna HASIČKOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu
SKÚŠOBŇA TEPELNEJ TECHNIKY
Ing. Jozef PILLÁR
Skúšobný technik
Ing. Peter BÍLA
Skúšobný technik
Mária BÚCOROVÁ
Skúšobný technik
Roman ERTL
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV A STAVIEB
Ing. Peter POLLÁK
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb, vedúci skúšobne tepelnej techniky
SKÚŠOBŇA STROJOV A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik
Štefánia MELÚCHOVÁ
Pracovníčka skúšobne
Patrik ARVAY
Skúšobný technik
Patrik VAVRINEC
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA RED A EMC
Ing. Ľuboš VANČO
Vedúci skúšobne RED a EMC
Ing. Dušan VERNARSKÝ
Skúšobný technik
Viliam MELÚCH
Skúšobný technik - elektro, EMC, inšpektor VTZ elektrických
Ing. Jakub ŠIŠKA
Skúšobný technik
Ing. Katarína VAVRINCOVÁ
Pracovníčka skúšobne
Mário JAKUBIČKA
Skúšobný technik
Martin RÝCHLY
Skúšobný technik
Jozef MARIKOVIČ
Skúšobný technik
SKÚŠOBŇA ELEKTRO A VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV
Ing. Marián SVETLÍK
Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov
Ing. Marek KRŠTENNÍK
Skúšobný technik
Ing. František MAYER
Skúšobný technik
Ing. Martin PAVLUS
Skúšobný technik
Róbert VAVRINEC
Skúšobný technik
Zita BUBLAVÁ
Pracovníčka skúšobne
Ing. Jana ŠIDELSKÁ
Pracovníčka skúšobne
Ing. Daniel RUSNÁK
Skúšobný technik
Roman PLŠKO
Skúšobný technik
Ing. Tomáš BOROVSKÝ
Skúšobný technik
František ŠIMON
Skúšobný technik
Ing. Miroslav MARTINKO
Skúšobný technik
Peter VASI
Skúšobný technik
Milan KUČERKA
Skúšobný technik - spotrebný tovar, hračky
METROLOGICKÉ LABORATÓRIUM
Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
Michal FERANEC
Pracovník laboratória
Daniel SEDLÁK
Pracovník laboratória
Ing. Peter MATI
Pracovník laboratória
Ing. Barbora TURANOVÁ
Pracovníčka laboratória
Kristián VARGA
Pracovník laboratória
Miloš BOHUNICKÝ
Pracovník laboratória
Michal ĽUPTÁK
Pracovník laboratória
Martin GUZOŇ
Pracovník laboratória
Ing. Dušan LETKO
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Mária SVITKOVÁ
Vedúca ekonomického oddelenia
Marta MACHÁČOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Daniela PAULÍKOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
Lukáš MITRO
Pracovník ekonomického oddelenia - personalista
Zuzana LUHOVÁ
Pracovníčka ekonomického oddelenia
ODDELENIE IT A HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Andrej KRALOVIČ
Vedúci oddelenia IT a hospodárskej správy
Bc. Rastislav KARABA
Pracovník oddelenia
Peter ŠUGRA
Pracovník oddelenia - údržba
Milan VRÁBEL
Pracovník oddelenia - údržba
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
Kontakt v prípade ochrany osobných údajov (GDPR)