Novinky z TSÚ

Usmernenie ÚNMS SR č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021

Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie zo dňa 26.02.2021 a odvolanie časti usmernenia ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020
Viac informácií nájdete po kliknutí.
Viac info >>>
  • Konferencia INOFEST

    Pozývame Vás na najväčšiu inovačnú konferenciu Slovenska, ktorá sa bude konať 23.-24.9.2021 v Chateau Beladice.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na opravy a rekonštrukciu priestorov na 5. podlaží

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh opravy a rekonštrukcie kancelárskych priestorov na 5. podlaží TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>