Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorovSpotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorovSkúšanie spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov podľa noriem STN EN 13229, STN EN 13240, STN EN 12809, STN EN 14785 a STN EN 15250.
Výstup:

- Protokol o skúške.


Posledná aktualizácia: 24.11.2017


Zoznam kontaktov

Ing. Peter POLLÁK
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb, vedúci skúšobne tepelnej techniky

Ostatné súbory