Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Tvárniace stroje
Posudzovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov počas prevádzky v zmysle čl. 7.3 Zmeny 4 STN 21 0700: 1985 „Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov.


Prílohy

135-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu

OPO